Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Γεωγραφια β Γυμνασιου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1) Αναφέρατε 5 χώρες που βρίσκονται στα κεντρικά υψίπεδα της Ευρώπης.

2) Να αναφέρετε τους νομούς των νησιών του Αιγαίου (πλην Ευβοίας και Κρήτης).
Ποιες είναι οι πρωτεύουσες τους ;

3) Να σημειώσετε με Σ ή Λ στις προτάσεις :
Ι) Ο νομός Ημαθίας ανήκει στη περιφέρεια της δυτικής Μακεδονίας
ΙΙ) Η Φιλανδία ανήκει στην Αλπική Ευρώπη.
ΙΙΙ) Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν βόρεια γεωγραφικά πλάτη

4) Ποιοι νομοί ανήκουν στις διοικητικές περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και
της Στερεάς Ελλάδας. Ποιες είναι οι πρωτεύουσες των περιφερειών αυτών.

5) Ποιο είναι το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας.

6) Ο πληθυσμός της Ευρώπης το 1000 μ.Χ ήταν 38000000 και το 1500 μ.Χ ήταν
56000000.
Οι πληθυσμοί αυτοί κρίνονται ως πολύ μικροί σε σχέση με το σημερινό. Σε ποιους
παράγοντες οφείλονται οι μικροί αυτοί πληθυσμοί ; ποια είναι η % αύξηση του
πληθυσμού από το 1000 στο 1500 μ.Χ

7) Τι ήταν η Τηθύς και τι η Αιγηίδα ;

8) Να συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας.

9)Σε ποια σημεία η Μεσόγειος επικοινωνεί με τις γειτονικές της Θάλασσες ;

1.Να γράψετε 4 Ευρωπαϊκές χώρες που αντιστοιχούν στις παρακάτω πρωτεύουσες
και αντίστροφα :
Πρωτεύουσες Χώρες Χώρες Πρωτεύουσες
Ρώμη — ………….. Ελβετία —- …………….
Κίεβο — ………….. Ηνωμένο Βασίλειο— …………….
Βρυξέλες – …………. Δανία —– …………….
Λισσαβόνα— .………… Κύπρος— ……………..

2. Απαντήστε στις πιο κάτω ερωτήσεις που αφορούν την Ιβηρική Χερσόνησο :
Α. Γιατί ονομάστηκε έτσι Β. Που βρίσκεται
Γ. Ποίες Χώρες ανήκουν σ αυτήν.

3. α) Να γράψεις (4) τέσσερις Βαλκανικές χώρες με τις πρωτεύουσές τους.
β) Με ποιες από τις Βαλκανικές χώρες συνορεύει η Ελλάδα και πως;
(βόρεια, ανατολικά ,κ.λ.π)

4. α) Πως δημιουργήθηκαν οι αβαθείς και πως οι πιο βαθιές θάλασσες
της Ευρώπης?
β) Αναφέρετε τις αβαθείς και τις βαθιές θάλασσες της Ευρώπης.

5. α) Αντιστοιχίστε τους παρακάτω νομούς με τις κατάλληλες περιφέρειες
ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Ξάνθης Θεσσαλία
Τρικάλων Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
Ηρακλείου Ιόνια νησιά
Κερκύρας Κρήτης
β) Σε ποια περιφέρεια ανήκει ο νομός που μένετε ;

6 Ποιες χώρες περιλαμβάνουν οι :
Σκανδιναβική Χερσόνησος( ……………..,…………………)
Ιταλική Χερσόνησος (……………………….)
Βαλκανική Χερσόνησος (…………,…………,…………,………….,………)

7. α) Να αναφέρετε τέσσερις Ευρωπαϊκές οροσειρές
β) Τι γνωρίζετε για μια από τις οροσειρές αυτές.

8. Ποια είναι η σημασία της θέσης της Μεσογείου Θάλασσας;

9. Ποιοι είναι οι δείκτες που καθορίζουν το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των
κατοίκων της Ευρώπης;

1ο.α)Ποιες είναι οι κατηγορίες θαλασσών της Ευρώπης;
β)Ποιες είναι οι κυριότερες θάλασσες της Ευρώπης;

2οα)Ποια είναι τα στάδια σχηματισμού της Ευρώπης;
.β)Τι γνωρίζετε για την Αλπική Ευρώπη;

3ο.Αντιστοιχίστε τη στήλη Α με την στήλη Β
Α Β
Βουλγαρία Σόφια
Κροατία Λιουμπλιάνα
ΠΓΔΜ
Σκόπια
Σλοβενία
Σαράγεβο
Ρουμανία Ζάγκρεμπ
Βοσνία
Βουκουρέστι

4οΠοιες είναι οι περιφέρειες της Ελλάδας, με τις αντίστοιχες έδρες
τους;

5οα) Περιγράψτε τις ακτές της Μεσογείου.
β)Ποια είναι τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου;

6οΑναφέρετε τις περιοχές που χωρίζεται η Ιταλία.

7ο Τι γνωρίζετε για τις Άλπεις;

8ο Αναφέρετε τις χερσονήσους της Ευρώπης και τα κράτη που
περιλαμβάνει η καθεμιά.

9ο Δούναβης(πηγές, εκβολές, πόλεις που διαρρέει, χρησιμότητα,
πρόβλημα που αντιμετωπίζει)

1. Γιατί η ελληνική γλώσσα έχει μεγάλη σημασία στην Ευρώπη και σ’ όλο το
κόσμο;

2. Πότε και σε ποια ορογένεση δημιουργήθηκε ο ελλαδικός χώρος; Ποια εικόνα
παρουσίαζε τότε η Ελλάδα και πως εξελίχθηκε έπειτα;

3. Ποιές είναι οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οροσειρές και που βρίσκονται;

4. Που βρίσκεται και από τι χαρακτηρίζεται η Ισλανδία;

5. Που οφείλεται η μικρή ποσότητα ψαριών στη Μεσόγειο;

6. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των ελληνικών ποταμών;

7. Από ποιές περιοχές και πως επηρεάζεται το κλίμα της Ευρώπης;

8. Ποιά είναι τα πιο σημαντικά κοιτάσματα ορυκτών της Ευρώπης;

9. Γιατί η πατρίδα μας είναι μία ευνοημένη κλιματικά περιοχή; Ποιο είναι το
κλίμα της Ελλάδας;
1ο ) Ποια είναι η θέση της Ελλάδας στο χάρτη της Ευρώπης;
2ο ) α) Τι ονομάζουμε περιφέρειες και ποια τα γνωρίσματά τους;
β) Να γράψετε τις περιφέρειες της Ελλάδας.
3ο ) α) Τι γνωρίζετε για το δημογραφικό πρόβλημα;
β) Δώστε τον ορισμό της αστικοποίησης.
4ο ) Να αναφέρετε όλες τις Βαλκανικές χώρες και τις πρωτεύουσες τους
και 5 Ευρωπαϊκές χώρες με τις πρωτεύουσες τους μη Βαλκανικές..
5ο ) α) Από ποιους δείκτες εξαρτάται το μορφωτικό επίπεδο των
Ευρωπαίων;
β) Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κλίμα της Ευρώπης;
6ο ) α) Ποιοι είναι οι τομείς παραγωγής και τι γνωρίζετε γι` αυτούς;
β) Γιατί η κατάληψη του βορείου τμήματος της Κύπρου προκάλεσε
μεγάλη καταστροφή;
7ο ) Ποια η θέση και η σημασία της μεσογείου;
8ο ) α) Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν πολύ τα Ελληνικά ποτάμια;
Περιγράψτε τους περιληπτικά. β) Ποιοι είναι οι δείκτες ανάπτυξης
ανάπτυξης μιας χώρας;

9ο ) α)Πότε και από ποιες χώρες ιδρύθηκε η ΕΟΚ;
β) Ποια χρονιά προστέθηκε η Ελλάδα στην ΕΟΚ;
γ) Πως έχει μετονομαστεί σήμερα η ΕΟΚ και ποιοι είναι οι γενικοί
της στόχοι;

ΘΕΜΑ 1:
α)Ποιες χώρες αποτελούν τη Βαλκανική Χερσόνησο;

β)Ποιες από αυτές συνορεύουν με την Ελλάδα;

ΘΕΜΑ 2:
α) Από ποιες θάλασσες και ωκεανούς βρέχεται η Ευρώπη;

β) Αναφέρατε από αυτές δύο βαθιές και δύο αβαθείς θάλασσες;

ΘΕΜΑ 3:
α) Ποια μεγάλη οροσειρά της Ευρώπης βρίσκεται σε κάθε μια από τις
παρακάτω χώρες:

1) Ισπανία 4) Ελβετία
2) Σουηδία 5) Ιταλία
3) Βουλγαρία 6) Ελλάδα

β) Ποιες Ευρωπαϊκές χώρες είναι νησιωτικά κράτη;

ΘΕΜΑ 4:
Να αντιγράψετε τον παρακάτω πίνακα στην κόλλα σας και να τον
συμπληρώσετε:

ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ
1) Γιουγκοσλαβία …………………. 6) Αυστρία …………………..
2) Πολωνία …………………. 7) ……………… Ρώμη
3) …………………. Στοκχόλμη
8) Αλβανία ……………..
4) Κροατία ………………… 9) Κύπρος ……………………
5) Γερμανία ………………… 10) …………….. Λισσαβόνα

ΘΕΜΑ 5:
α) Να γράψετε το Γεωγραφικό Διαμέρισμα στο οποίο ανήκετε,

β) τους νομούς που αυτό περιλαμβάνει και

γ) τις πρωτεύουσες των νομών αυτών. ΘΕΜΑ 6: Να αντιστοιχίσετε σε κάθε νομό τη σωστή περιφέρεια στην οποία ανήκει. Νομός Περιφέρεια α) Τρικάλων 1) Ηπείρου β) Κιλκίς 2) Κρήτης γ) Μαγνησίας 3) Κεντρικής Μακεδονίας δ) Θεσπρωτίας 4) Θεσσαλίας ε) Αργολίδας 5) Πελοποννήσου στ) Λασιθίου

ΓΕΩΓΡΑΦIA

Θ Ε Μ Α Τ Α

ΘΕΜΑ 1

(α). Με ποιες ηπείρους συνορεύει η Ευρώπη;
(β). Ποια η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη;

ΘΕΜΑ 2

Γιατί η Ελλάδα είναι αραιοκατοικημένη χώρα;

ΘΕΜΑ 3

Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι τόσο σημαντική για την Ευρώπη;

ΘΕΜΑ 4

(α). Σε ποια χερσόνησο ανήκει γεωγραφικά η Ελλάδα;
Από πού πήρε το όνομά της;
(β). Ποια είναι τα σύνορα της Βουλγαρίας με την Ελλάδα;

ΘΕΜΑ 5

Σε ποιες ομάδες χωρίζονται οι θάλασσες της Ευρώπης; Πώς σχηματίστηκαν
οι θάλασσες της κάθε ομάδας; Να αναφέρεις παραδείγματα.

ΘΕΜΑ 6
Να συμπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

(α). Οι γενικοί χάρτες χωρίζονται σε δύο μικρότερες ομάδες,
τους …………………………… και τους …………………………..

(β). …………………………………. είναι η τάση του πληθυσμού να
συγκεντρώνεται σε μεγάλα αστικά κέντρα.

(γ). Η πρωτεύουσα της Ισπανίας είναι η …………………………
Άλλες μεγάλες πόλεις της Ισπανίας είναι η …………………………
και η ………………………………

(δ). Οι μεγάλες χερσόνησοι της Ευρώπης είναι η …………………………………
στο βορρά, η ……………………………. στη δύση και η ………………………………
και η ………………………………… στο νότο.

(ε). Το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου βρίσκεται νοτιοδυτικά της
……………………………. της ………………………………. και φτάνει τα
…………………… μέτρα.

(στ). Τα μεγαλύτερα νησιά της Μεγογείου είναι η ………………………….., 2 η …………………………., η ……………………………., η …………………………… και η …………………………….. ΘΕΜΑ 7 (α). Με ποιες θάλασσες επικοινωνεί η Μεγόγειος και πώς; (β). Γιατί η περιοχή της Μεσογείου χαρακτηρίζεται από μεγάλη σεισμικότητα;
1. Να σημειώσετε τις σωστές(Σ) και τις λανθασμένες(Λ) προτάσεις:
α) Οι τοπογραφικοί χάρτες δείχνουν το φυσικό περιβάλλον.
β) Οι ποιοτικοί είναι κατηγορία θεματικών χαρτών.
γ) Οι πολιτικοί χάρτες δείχνουν την κατανομή φαινομένου.
δ) Οι ποσοτικοί χάρτες αναφέρονται σε αριθμούς.

2. Που διαφέρει ο προσδιορισμός της σχετικής θέσης από την γεω-
γραφική θέση ενός σημείου της γης;

3. Να γίνει η αντιστοίχιση νομών- πόλεων:
Βόλος Μεσσηνίας
Ναύπλιο Μαγνησίας
Πύργος Αργολίδας
Καλαμάτα Ηλείας

4. Ποιο δημογραφικό πρόβλημα αντιμετωπίζει η Ελλάδα;

5. Ποιοι δείκτες αποδεικνύουν το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των
Ευρωπαίων;

6. Να σημειώσετε τις σωστές(Σ) και τις λανθασμένες(Λ) προτάσεις:
α) Η Δανία βρέχεται από την Βόρεια θάλασσα.
β) Η Σαρδηνία και η Κορσική είναι νησιά της Μεσογείου.
γ) Η Αδριατική και η Βαλτική θάλασσα επικοινωνούν.
δ) Η Ανατολική Ευρώπη είναι πεδινή.

7. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των Ελληνικών ποταμών;

8. Ποιοι ιδιαίτεροι παράγοντες επηρεάζουν το κλίμα της Ευρώπης;

9. Ποιοι είναι οι τομείς παραγωγής μιας χώρας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου